pr社福利姬九尾狐狸

pr社福利姬九尾狐狸

观今市货者,与《尔雅》所谓羊,陶注所谓山羊,唐注所谓山驴,大都相似。又云∶女桑、桑,俗间呼桑木之小而条长者为女桑。

既所禀不同,复售者多,而取者速,是以黄熟不待其稍成,栈沉不待似是,盖趋利戕贼之深也。内容:\r枳壳\ph337.bmp\r,文具枳实条下。

唐注以一边有蹙文,又疏慢者,为山驴角。陶隐居以角多节,蹙蹙圆绕者为羚羊,而角极长,唯一边有节,节亦疏大者,为山羊。

内容:\r牛扁\ph260.bmp\r,出桂阳川谷,今潞州、宁州亦有之。吴中亦多,俗名为追风使,亦曰刺通。

医以肾藏风毒攻刺诸药莫疗。今人相承用之,以为羊,其细角长四、五寸,如人指,多节蹙蹙圆绕者,其间往往弯中有磨角成痕处,京师极多,详本草及诸家所出,此乃是真羊,而世多不用,不知其所以然者何也?

二月、八月采根,破片,曝干。 《郑诗》云∶无伐我树杞。

Leave a Reply